Koers

Commerciele koers

Strategisch- en tactisch Salesplan opstellen

Distributie strategie ontwikkelen of revitaliseren

Nieuwe proposities uitwerken en introduceren

Klant acquisitie trajecten starten

Advies en begeleiding

Koers houden

Organisatie en planning van de werkprocessen binnen verschillende diensten

Centraliseren & reorganiseren van decentrale bedrijfsbureaus tot één centraal bedrijfsbureau

Training & Coaching

Begeleiden en uitvoeren

Ontzorgen

Time-management

Zichtbare koers

Project management

Marktanalyse & Markt verkenning

Ontwikkelen (multi-channel ) marketingstrategie

Uitrollen patient support programma's

Beschrijven customer journey

Ontwikkelen en uitrollen marketingcampagne

Initiëren en begeleiden marktonderzoek

Training & coaching

Koers uitzetten

Begeleiden van medewerkers bij verandertrajecten

Begeleiding bij het komen tot een nieuwe visie, missie en koers van de organisatie

Training en en opleiding van medewerkers

Strategische personeelsplanning

KOers veranderen

Het in kaart brengen, optimaliseren en stroomlijnen van de (digitale) bedrijfsprocessen

Begeleiden van organisaties bij (digitale) verandertrajecten

Opzetten van kwaliteitszorgsystemen

Proces analyse en- verbetering

Positie bepalen

Waar staan we nu?

Wat is onze Why?, How?, What?, When?, Who?


BOC-Kompas


Plaatsbepaling

Op basis van de beschreven en besproken opdracht, tijdslijnen en mandaat zal een plan van aanpak geformuleerd worden.

Mogelijk maken we daarbij gebruik van de BusinessITScan® die snel inzicht geeft in de huidige en gewenste situatie bij de diverse functionele afdelingen binnen een organisatie.


bewustwording

Bewustwording is de eerste en ook een hele belangrijke stap in de BOC-aanpak. Wij zetten samen de koers uit gaan op zoek naar antwoorden op

Why?

How?

What?

When?

Who?


Operatie

We zijn onderweg! Betrokkenheid bij de organisatie en de medewerkers, maar vooral ook luisteren naar de wensen van de (interne)klant of cliënt zijn belangrijk om succesvol te kunnen bouwen aan een nieuwe of veranderende koers organisatie.


Consolidatie

We zetten de ankers die nodig zijn als de voorlopige bestemming bereikt is vast. Consolidatie of borging van de nieuwe organisatiestructuur, manier van werken of vaardigheden is belangrijk om van bestemming naar bestemming te gaan en de uitgezette koers te kunnen blijven volgen.

BUSINESSITscan

De BusinessITScan® zorgt voor Bewustwording van de huidige positie binnen uw organisatie en biedt inzicht in een nieuwe koers..

De experts van de BOC-Kennisgroep gaan vervolgens samen met u aan de slag om operationele processen en systemen waar nodig te optimaliseren om het nieuwe doel te bereiken..

Consolidatie biedt tenslotte de garantie dat de procesverbeteringen blijvend zijn en uw medewerkers getraind worden om zelfstandig de juiste koers te houden.

360° Scan

Met de BusinessITScan® krijgt u snel inzicht in de huidige situatie van uw organisatie. De volgende aspecten komen aan bod.

  1. Partnership
  2. Productiviteit
  3. Innovatie
  4. Competenties
  5. Stabiliteit & functionaliteit
  6. Financiën

Succesvolle digitale transformaties leiden voor organisaties tot meer efficiency, een grotere effectiviteit en tevreden medewerkers.

De BusinessITScan® biedt snel inzicht in de AS-IS en de TO-BE van de IT organisatie.

Wij begeleiden organisaties vervolgens succesvol bij het dichten van de GAP en het houden van de juiste koers!

GRATIS preview doen? Klik op onderstaand logo

BusinessITScan

Met zorg Veranderen?

Neem contact op via jaap@boc-kennisgroep.nl of bel +31 (0)6 12 257 252