Ligt uw organisatie nog op koers?  

Werkwijze

BOC-Kennisgroep bestaat uit zelfstandig werkend consultants, opleiders & trainers met een diversiteit aan kennisgebieden, die samenwerken onder één merk. Kenmerkend is hun ruime kennis & ervaring op deze specifieke kennisgebieden. De BOC-Kennisgroep werkt graag voor innovatieve bedrijven en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mens & omgeving. Denk hierbij aan een zorginstelling, fabrikant van (gezonde) voedingsmiddelen, een biotechbedrijf, (groene) energiebedrijven of een kennisinstelling.

De BOC-Kennisgroep is de verbindende schakel tussen de adviseurs, opleiders & trainers en vormt daarmee een complementair netwerk. Zij leren, delen kennis, sparren en helpen elkaar bij het vinden van passende opdrachten, maar vormen ook een sociaal netwerk. Werken vanuit je hart en aandacht hebben voor de mens achter de medewerker zijn daarbij kernwaarden!

BOC-Model
Het BOC-Model bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  • Bewustwording van de huidige situatie en koers en gewenste situatie en koers

  • Operatie van de organisatie om te zorgen dat de juiste processen worden doorlopen en de medewerkers voldoende betrokken zijn en de juiste kennis en vaardigheden hebben om deze processen beter te maken en te doorlopen.

  • Consolidatie om de nieuwe werkwijze, cultuur en omgangsvormen te verankeren in de processen van de organisatie.  

BOC-Aanpak

1 > Intake

De BOC-aanpak bestaat uit 4 onderdelen.

Gesprekken met medewerkers in uw organisatie en de resultaten van de BusinessITScan® geven inzicht in waar u als organisatie staat tov uw doelen.

Op basis van de verzamelde inzichten zullen we vervolgens een voorstel voor een verandertraject opstellen en met u bespreken.

2 > Bewustwording

Bewustwording is de eerste en ook een hele belangrijke stap in de BOC-aanpak. Verschillende vragen staan centraal, zoals:

> Waar staat de organisatie nu en waar wil deze naar toe?

> Hoe krijgt en houdt u medewerkers betrokken bij de organisatie ten tijde van verandering?

> Welke aanpak is nodig om verandering/ verbetering te realiseren?

> Welke toegevoegde waarde kan coaching, opleiding of training van uw medewerkers bieden?

3 > Operatie

Om de operatie succesvol uit te voeren kunnen medewerkers betrokken worden via workshops en trainingen. Via de BOC-Academy kunnen wij medewerkers begeleiden bij dit traject.

Afhankelijk van de afspraken zijn wij regelmatig in uw organisatie om te spreken met medewerkers en de voortgang van het veranderproces te begeleiden.

4 > Consolidatie

De BOC-aanpak voorziet in de Consolidatie of borging van de nieuwe manier van werken. Als het noodzakelijk is werken we met procedures en protocollen.

De medewerkers zelf vormen echter de lerende organisatie en zij zijn het dan ook die de nieuwe manier van werken moeten omarmen om succesvol te kunnen zijn.